אנחנו ב’שמורה’ רוצים לעשות הכל כדי להתאים את מינון המסרים,
בדיוק לטעם האישי שלך (ולזמן שיש לך…)

תודה. בחירתך נשמרה בהצלחה

השמורה מעניקה חוסן רוחני משמעותי ומאפשרת שמירה על זהותה הערכית והרוחנית של העובדת החרדית,
מול האתגרים הרבים העומדים לפתחה במסגרת השתלבותה בשוק התעסוקה.

מפגשים קבוצתיים להעצמה רוחנית ומקצועית.

כנסים שנתיים חוויתיים המשלבים חיזוק רוחני, שחרור והנאה.

דיוורים קבועים לחברות הקהילה, המשלבים תוכן עיוני, פרקטיקה וזווית אישית.

קו טלפוני פעיל המאפשר האזנה למגוון שיעורים מטובי המרצים.

קו ייעוץ אישי לדילמות, התלבטויות ואתגרים.

איך זה עובד?

השמורה פועלת במגוון ערוצים במטרה לתת מענה הולם לצרכים העולים מן השטח.

דיוורים קבועים לחברות הקהילה, המשלבים תוכן עיוני, פרקטיקה וזווית אישית.

קו טלפוני פעיל המאפשר האזנה למגוון שיעורים מטובי המרצים.

קו ייעוץ אישי לדילמות, התלבטויות ואתגרים.

מפגשים קבוצתיים להעצמה רוחנית ומקצועית.

כנסים שנתיים חוויתיים המשלבים חיזוק רוחני, שחרור והנאה.

איך זה עובד?

השמורה פועלת במגוון
ערוצים במטרה לתת מענה
הולם לצרכים העולים מן
השטח.

השמורה לוקחת אותך באופן אישי

תודה. בחירתך נשמרה בהצלחה

עיצוב ובנייה: